liugong-vietnam

Trang chủ Sản phẩm MÁY XÚC ĐÀO
MÁY XÚC ĐÀO

Thiết kế hướng đến khách hàng, kỹ thuật tập trung vào chất lượng của LiuGong kiến tạo giá trị bền vững, mang lại lợi nhuận cho khách hàng. WY40, máy xúc đào thế hệ đầu tiên của LiuGong, đến năm 1992 đã mở rộng dòng sản phẩm với lượng máy xúc phong phú hơn. Năm 2006 thành lập Liuzhou LiuGong Excavator Co., Ltd. Máy xúc đào LiuGong mới nhất, dòng F được phát triển mang lại sự cân bằng tối ưu cho hiệu suất, chất lượng và độ chính xác.

" class="form-control editor" cols="50" rows="5">

Thiết kế hướng đến khách hàng, kỹ thuật tập trung vào chất lượng của LiuGong kiến tạo giá trị bền vững, mang lại lợi nhuận cho khách hàng. WY40, máy xúc đào thế hệ đầu tiên của LiuGong, đến năm 1992 đã mở rộng dòng sản phẩm với lượng máy xúc phong phú hơn. Năm 2006 thành lập Liuzhou LiuGong Excavator Co., Ltd. Máy xúc đào LiuGong mới nhất, dòng F được phát triển mang lại sự cân bằng tối ưu cho hiệu suất, chất lượng và độ chính xác.

LiuGong CLG9035E

Trọng lượng: 3860 - 3980kg

Động cơ: Yanmar 3TNV88-BPLY

Công suất: 18.2 - 22.2kW

Dung tích gầu: 0.06 - 0.11m³

LiuGong CLG908E

Trọng lượng: 7150 - 7500kg

Động cơ: Yanmar 4TNV98-ZCSLY

Công suất: 146.3kW

Dung tích gầu: 0.14 - 0.4m³

LiuGong CLG915E

Trọng lượng: 13800 - 15400kg

Động cơ: Cummins

Công suất: 82 - 90kW

Dung tích gầu: 0.36 - 0.6 - 0.73m³

LiuGong CLG920E

Trọng lượng: 21500kg

Động cơ: Cummins

Công suất: 112 - 124kW

Dung tích gầu: 0.9 - 0.95 - 1.0 - 1.2m³

LiuGong CLG922E

Trọng lượng: 22000 - 22800kg

Động cơ: Cummins

Công suất: 122 - 129kW

Dung tích gầu: 0.9 - 0.95 - 1.0 - 1.1 - 1.2m³

LiuGong CLG925E

Trọng lượng: 25500kg

Động cơ: Cummins

Công suất: 133 - 142kW

Dung tích gầu:1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3m³

LiuGong CLG936E

Trọng lượng: 35000 - 36200kg

Động cơ: Cummins

Công suất: 186 - 214kW

Dung tích gầu: 1.6 - 1.9m³

LiuGong CLG945E

Trọng lượng: 45500 - 47300kg

Động cơ: Cummins QSM11

Công suất: 280kW

Dung tích gầu: 2.2 - 2.6m³